Een opstookprotocol treedt in werking bij een ingebouwde vloerverwarming wanneer de watertemperatuur te hoog oploopt. Pvc vloeren en andere vloeren kunnen namelijk gaan scheuren wanneer de temperatuur te lang te hoog blijft.

Voorwaarden opstook protocol om de watertemperatuur van vloerverwarming te regelen

Voor een goed opstookprotocol zijn er een aantal voorwaarden en voorzorgsmaatregelen. Het protocol dient minimaal 1 keer uitgevoerd te worden. Maar bij voorkeur meerdere keren.

Indien in de dekvloer leidingen of buizen worden aangebracht, moet de dikte van de dekvloer boven de leidingen of buizen ten minste 25 mm bedragen. Let hier met name bij pvc vloeren goed op, een te dunne vloer is niet geschikt voor vloerverwarming

Het opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de vloerverwarming en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte.

De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zandcementdekvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn. Tijdens deze periode mag de vloerverwarming niet aan en mogen er ook geen bouwdrogers gebruikt worden.

Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer.

Start met een watertemperatuur die 5°C hoger ligt dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. Bij een omgevingstemperatuur van 5°C geldt dan het volgende schema:

 De aanbevolen watertemperatuur van je vloerverwarming

Opstookprotocol

 

Opstookprotocol

Dag 1

Watertemperatuur 20°C

Dag 2

Watertemperatuur 25°C

Dag 3

Watertemperatuur 30°C

Dag 4

Watertemperatuur 35°C

Dag 5

Watertemperatuur 40°C

Dag 6

Watertemperatuur 40°C

Afkoelprotocol

Dag 7

Watertemperatuur 35°C

Dag 8

Watertemperatuur 30°C

Dag 9

Watertemperatuur 25°C

Dag 10

Watertemperatuur 20°C

Dag 11

Herhalen of beëindigen

 Houdt de maximum temperatuur van 40°C minimaal 24 uur stabiel.

Het protocol testen

Plaats een thermometer op de vloer, daar waar het protocol in gang wordt gezet. Zo houdt u de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 31°C heeft bereikt, dient de watertemperatuur van de vloerverwarming NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet.

Egaliseren ondergrond voor vloerverwarming bij pvc- en andere vloeren

Voor het egaliseren mag de ondergrond niet te nat zijn. In de tabel hieronder staat het maximale restvochtpercentage voor de ondergrond met vloerverwarming. Wij meten dit voorafgaand aan onze werkzaamheden.

 

Type vloerafwerking

Anhydriet

Zandcement

Tapijt, dampdoorlatend

< 0,5 %

< 2,0 %

Tapijt, dichte rug

< 0,3 %

< 1,8 %

Tapijttegels

< 0,5 %

< 2,0 %

Linoleum

< 0,3 %

< 1,8 %

PVC

< 0,3 %

< 1,8 %

 

De temperatuur aan de top van de dekvloer mag na het verlijmen van de vloerbedekking maximaal 27°C bedragen.